Industrodijelovi Kotači
Industrodijelovi Standardni elementi Senzori Pneumatika Sklopovi Kotači Kontakt
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA
Max. 140 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 140 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA KOČNICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA OKRETNI
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA OKRETNI
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA KOČNICA
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 150 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
Max. 350 kg

KOTAČ 150/40 POLIAMID
INOX VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
INOX VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
INOX VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA
Max. 220 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 150 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, SIVI
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 150 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA
Max. 300 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
INOX VILICA OKRETNA
Max. 220 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
INOX VILICA KOČNICA
Max. 220 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 150 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 150 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 150 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA
Max. 300 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA
Max. 300 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA OKRETNA
Max. 300 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA
Max. 300 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
INOX VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 POLIAMID
VILICA OKRETNA
Max. 300 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
INOX VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
INOX VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
VILICA OKRETNA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130 kg
KOTAČ MEKI PA/PU 150/40
SIVI
VILICA OKRETNA
Max. 400 kg  
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
INOX VILICA
Max. 850 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
INOX VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
INOX VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
INOX VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
VILICA
Max. 700 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
VILICA
Max. 450 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
VILICA OKRETNI
Max. 700 kg
KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
Max. 700 kg
KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 700 kg
KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 700 kg
KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 700 kg
KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 600 kg
KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 700 kg
KOTAČ MEKI PA/PU 150/45
SIVI
Max. 400 kg
KOTAČ MEKI PA/PU 150/45
SIVI
INOX VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ MEKI PA/PU 150/45
SIVI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ MEKI PA/PU 150/40
SIVI
VILICA
Max. 400 kg

BEROWIL d.o.o.

Ulica Pri rampi 2  49210 Zabok,  HR

T: 00 385 49 221 182

berowil@berowil.com

KOTAČ 150X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 700 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 150/40, CRNI
Max. 150 kg
KOTAČ 150/40 PA/PU
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 120 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
VILICA KOČNICA
Max. 700 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
INOX VILICA
Max. 700 kg
KOTAČ 150/45 POLIPROPILEN
INOX VILICA OKRETNI
Max. 700 kg