Industrodijelovi Kotači
Industrodijelovi Standardni elementi Senzori Pneumatika Sklopovi Kotači Kontakt
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
INOX VILICA
Max. 80 kg

BEROWIL d.o.o.

Ulica Pri rampi 2  49210 Zabok,  HR

T: 00 385 49 221 182

berowil@berowil.com

KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
INOX VILICA KOČNICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
INOX VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
INOX VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA KOČNICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA KOČNICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRVENI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA KOČNCA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
VILICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 80 kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/30
MEKA GUMA ZA VISOKE TEMPERATURE, CRNI
INOX VILICA KOČNICA
Max. 80 kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA KOČNICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
INOX VILICA OKRETNI
SIVI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
SIVI
INOX VILICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
INOX VILICA OKRETNI
SIVI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
INOX VILICA KOČNICA
SIVI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
INOX VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
SIVI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
INOX VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
SIVI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA OKRETNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA OKRETNI
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA KOČNICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA KOČNICA
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130  kg
KOTAČ 100/35 TVRDI ZA POVIŠENE TEMPERATURE
SIVI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 130  kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C  
Max. 250 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA
Max. 180 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA KOČNICA
Max. 130 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA OKRETNA
Max. 130 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA OKRETNA
Max. 200 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA OKRETNA
Max. 250 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 250 kg
KOTAČ 100/30 OD LIJEVANOG ŽELJEZA
ZA VISOKE TEMPERATURE DO 500°C
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 250 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA OKRETNI
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
INOX VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA
Max. 100 kg
KOTAČ 80/30 TVRDI ZA VISOKE TEMPERATURE
CRNI
VILICA
Max. 100 kg