Industrodijelovi Kotači
Industrodijelovi Standardni elementi Senzori Pneumatika Sklopovi Kotači Kontakt
KOTAČ 125/40 POLIAMID
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID, INOX VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID, INOX VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID, INOX VILICA OKRETNI
Max. 200 kg

BEROWIL d.o.o.

Ulica Pri rampi 2  49210 Zabok,  HR

T: 00 385 49 221 182

berowil@berowil.com

KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 120 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 120 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 150 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
Max. 380 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 380 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNIM LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 380 kg
KOTAČ 125/35 POLIAMID
KUGLIČNIM LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 380 kg
KOTAČ 125/40 POLIAMID
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 150 kg
KOTAČ ZA KOLICA GUMA/PLASTIČNI NAPLATAK 125/28
SIVI
Max. 80 kg
KOTAČ 125/35 PA/PU
Max. 200 kg
KOTAČ 125/35 PA/PU
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125/35 PA/PU
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125/35 PA/PU
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ ZA KOLICA GUMA/PLASTIČNI NAPLATAK 125/28
SIVI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12  
Max. 80 kg
KOTAČ ZA KOLICA GUMA/PLASTIČNI NAPLATAK 125/28
SIVI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12  
Max. 80 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA OKRETNI
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA KOČNICA
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
CRNI
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA OKRETNI
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA OKRETNI
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA KOČNICA
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA KOČNICA
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA KOČNICA S RUPOM ZA VIJAK M12
Max. 110 kg
KOTAČ GUMA/ZN NAPLATAK 125 X 37,5
SIVI
VILICA KOČNICA S PRIKLJUČKOM PROMJERA 22 mm
Max. 110 kg
KOTAČ 125X40 OD ALUMINIJA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
Max. 200 kg
KOTAČ 125X40 OD ALUMINIJA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X40 OD ALUMINIJA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125X40 OD ALUMINIJA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X40 OD SIVOG LIJEVA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
Max. 250 kg
KOTAČ 125X40 OD SIVOG LIJEVA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 250 kg
KOTAČ 125X40 OD SIVOG LIJEVA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X40 OD SIVOG LIJEVA I GUME
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 POLIURETAN/ALUMINIJ
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
Max. 300 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 200 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA OKRETNI
Max. 250 kg
KOTAČ 125X30 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 250 kg
KOTAČ 125X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA
Max. 550 kg
KOTAČ 125X50 OD SIVOG LIJEVA I POLIURETANA
KUGLIČNI LEŽAJ
VILICA KOČNICA
Max. 550 kg