Industrodijelovi O prsteni
Industrodijelovi Senzori Pneumatika Upravljanja Enkoderi Brojači Displeji Hidraulika Elektro oprema Releji Sklopke Uređaji i sklopovi Dijelovi O - prsteni Semerinzi Vijci Vijci - Inox Termometri Oprema Transport Kontakt
Veličina
Boja
6
3
1,5
10
2,5
10
2,5
10,5
7,5
1,5
11
7
2
CRNI
13
1,5
CRVENI
13
3
BIJELI
13
2,5
BIJELI
13
9,2
13,1
9,9
1,6
14
3
14
3,4
14,38
10,82
1,78
15
11
2
CRNI
15
11
2
15
10
2,5
CRVENI
16
12
2
BIJELI
16
12
2
CRNI
16
2,5
CRNI
17
13
2
CRNI
17
3
17
13
2
18
14
2
CRNI
20
12
4
CRNI
20
15
2,5
CRNI
20
3
20
16
2
24
18
3
24
18
3
CRVENI
24
19
2,5
24
20
2
24
20
2
ZELENI
24
20
2
CRVENI
25
19
3
BIJELI
25,1
20,3
2,4
CRNI
25,1
20,3
2,4
BIJELI
26
22
2
CRNI
26
22
2
CRVENI
26
16
5
CRNI
26
21
2,5
CRNI
26,3
20,3
3
26,5
18,5
4
CRVENI
27
21
3
28
24
2
CRNI
28
2,5
CRVENI
28
2,5
CRNI
28
22,4
2,8
28
20
4
CRNI
28
18
5
ZELENA
30
3
BIJELI
30
25
2,5
30
26
2
30
25
2,5
30
25
2,5
ZELENI
30
24,4
2,8
30
23,5
3,5
CRVENI
30
23
3,5
SIVI
30
3,5
30
25
5
30,2
24,2
3
30,2
24,2
3
32
28
2
CRNI
32
2,5
CRVENI
32
2,5
SIVI
32
25
3,5
32,5
25,5
3,5
PLAVI
33
28
2,5
CRVENI
34
30
2
SMEĐI
34
30
2
CRNI
34
29
2
PLAVI
34
37
3,5
35
27
4
CRNI
35
27
4
CRNI
35
25
5
CRNI
35
25
5
CRVENI
35
28
3,5
SIVI
35
28
3,5
CRVENI
35
28
3,5
CRNI
35,52
3,53
CRNI
36
28
4
CRNI
36
32
4,5
CRVENI
36
30
3
BIJELI
36
30
3
SMEĐI
36
30
3
CRNI
36
30
3
CRVENI
36,2
30,2
3
PROZIRNI
36,2
30,2
3
SIVI
37
27
5
SIVI
37
27
5
PLAVI
37
33
2
CRVENI
37
30
3,5
37,3
3,5
SMEĐI
37,3
3,5
38
4
CRNI
38
32
3
CRNI
38,5
28,5
5
CRNI
40
34
3
CRVENI
40
36
2
40
36
2
SIVI
40,2
34,2
3
40,2
34,2
3
BIJELI
41
35
3
41,5
34,5
3,5
41,5
34,5
3,5
SIVI
42
35
3,5
ZELENA
42
3
43
35
4
ZELENA
43
35
4
CRNI
44
40
2
CRNI
44
36
4
CRNI
44
35
3,5
CRVENI
44
3
CRNI
45
40
2,5
CRNI
45
40
2,8
CRVENI
45
40
2,5
BIJELI
45
40
2
CRNI
45
40
3
CRNI
45,2
30,2
3
45,6
34,2
5,7
SIVI
46
38
4
CRNI
46
40
3
CRVENI
46
38
5
46
38
4
49
41
4
49
41
4
CRVENI
50
46
2
CRNI
50
38
6
CRNI
50
42
4
SIVI
50
40
5
50
40
5
ZELENI
50,2
44,2
3
CRNI
50,2
44,2
3
CRVENI
51
47,2
3,5
CRNI
51
2
CRNI
51
45
3
BIJELI
51
43
4
51
45
3
51
45
3
BIJELI
51,2
45,2
3
CRNI
52
3,2
CRNI
52
44
4
BIJELI
52
42
5
52
47
3
52,07
2,62
CRNI
54
44
5
CRVENI
54
44
5
SIVI
55
45
5
CRVENI
55
51
2
55
45
5
CRNI
56
46
5
CRNI
56,2
50,2
3
CRNI
56,5
5,33
57
49
4
CRVENI
57
49
4
PLAVI
57
49
4
CRNI
58
50
4
CRNI
58
50
4
58
4
60
75
2,5
CRVENI
62
46
8
CRNI
63
56
6
CRNI
63
57
3
CRNI
63
56
3,5
CRNI
63
55
4
63
55
4
64
54
5
64,2
58,2
3
65
59
3
CRNI
66
60
3
CRNI
66
62
2
CRNI
67
60
3,5
CRNI
67
60
3,5
CRNI
67
2,5
68
58
5
CRNI
68
62
3
CRVENI
68
62
3
68
64
2
68
54
3
70
64
3
70
62
4
70
64
3
BIJELI
70
64
3
CRVENI
70
5
CRNI
71
60
5,5
CRVENI
71
65
3
SIVI
71
65
3
BIJELI
71
65
3
CRVENI
71
60
5,5
72
64
4
72
64
4
PLAVI
73
62
11
73
5
73
65
4
CRNI
73
65
4
CRVENI
75
3
75
60
6
CRNI
75
59
8
PLAVI
75
63
11
CRVENI
75,56
5,33
76
70
3
76
69
9,5
CRNI
76
72
2
CRNI
78
68
5
CRNI
80
70
5
SIVI
80
70
5
CRNI
80
73
3,5
CRNI
80
70
5
CRVENI
80
72
4
80
74
3
80,6
69,2
5,7
CRVENI
80,6
69,2
5,7
CRNI
80,6
69,2
5,7
BIJELI
82
74
4
CRNI
83
76
3,5
CRNI
83
74
4,5
CRNI
83
7
84
74
5
CRVENI
84
78
3
85
74
5,5
CRNI
85
5,5
CRNI
85
74,2
5,7
86
78
4
86
80
3
86
76
5
BIJELI
86
78
4
86,22
75,56
5,33
87
80
3,5
CRNI
88
80
4
CRNI
88
82
3
CRNI
88
76
6
88
82
3
88
80
4
CRVENI
88
80
4
CRNI
89
83
3
CRNI
89,2
5,7
CRNI
90
80
5
BIJELI
90
84
3
CRNI
90
6
90
80
5
CRVENI
92,6
81,2
5,7
ZELENA
95
85
5
CRNI
95
5
CRVENI
95
6
96
90
3
CRNI
96
88
8
BIJELI
97
5
CRNI
98
92
3
CRNI
98
90
4
98
90
4
SIVI
98
88
5
SIVI
98
90
4
100
94
3
100
90
5
100,6
89,2
5,7
CRNI
101
95
3
101
95
3
101
95
3
CRVENI
105
95
5
BIJELI
105
95
5
CRVENI
105
95
5
CRVENI
105
98
3,5
CRNI
105
3
BIJELI
105,6
94,2
5,7
CRNI
106
98
4
106
98
4
107
100
3,5
107
100
3,5
108
55
109
105
2
CRNI
110,6
99,2
5,7
BIJELI
110,6
99,2
5,7
CRVENI
111
105
3
CRNI
111
105
3
CRVENI
113
105
4
SIVI
113
107
3
CRNI
113
107
3
ZELENA
113,5
106,5
3,5
CRNI
114
4
115
109
3
ZELENA
115
105
5
116
110
3
CRNI
116
110
3
118
110
4
CRNI
119
105
7
120
110
5
CRVENI
120,6
92
5,7
122
114
4
CRVENI
122
114
4
CRVENI
124
118
3
CRNI
124,6
114
5,3
CRNI
125
4
CRNI
126
3,5
CRNI
128
120
4
CRNI
130
4
CRVENI
130,6
119,2
5,7
134
120
7
CRNI
134
120
7
134
3
CRNI
134,2
5,7
134,2
5,7
CRNI
135
129
3
135
125
5
136
122
7
CRNI
136
130
3
CRNI
138
134
3
138
124
7
139
131
4
CRVENI
140
134
3
CRNI
141
135
3
141,6
129,2
5,7
CRNI
144
130
7
CRNI
144
4
CRNI
144
138
3
SIVI
144,2
5,7
CRVENI
144,2
5,7
CRNI
144,2
5,7
SMEĐI
145,6
134,2
5,7
CRNI
145,6
134,2
5,7
PLAVI
145,6
134,2
5,7
BIJELI
145,6
134,2
5,7
CRNI
155
144
5,5
CRNI
155,6
144,2
5,7
CRNI
160
5
CRVENI
160,6
149,2
5,7
162
149,2
6,5
CRNI
162
150
6
165
158
3,5
CRNI
165
158
3,5
CRVENI
165
158
3,5
CRVENI
165
158
3,5
CRNI
166
160
3
172
4
CRNI
172
5
BIJELI
173
167
3
CRNI
173
167
3
SIVI
178
162
8
CRNI
180
172
4
CRVENI
180
172
4
CRNI
180
194
7
181,4
170,8
5,3
181,5
159,5
11
CRNI
182
172
5
CRVENI
186
180
3
186
174
6
187
175
6
CRVENI
187
175
6
CRNI
188
178
5
189,2
5,7
CRNI
194
183
5,5
CRNI
194
186
3
CRNI
194
180
7
SMEĐI
196,3
182,3
7
CRVENI
200
186
7
SIVI
200
188
6
200,5
189,5
5,5
200,7
186,7
7
SIVI
200,7
186,7
7
CRNI
200,7
186,7
7
SIVI
200,7
186,7
7
CRVENI
210
3
CRNI
211
197
7
CRNI
211
197
7
CRVENI
215
205
5
CRNI
215
3,5
227
214
7
CRNI
227,4
214,4
7
CRNI
230
219,2
5,7
CRNI
241,2
227,4
7
CRVENI
241,2
227,4
7
CRNI
241,2
227,4
7
PROZIRNI
242
235
3,5
CRVENI
242
235
3,5
BIJELI
242
235
3,5
SIVI
250,7
236,7
7
CRNI
256
240
8
CRNI
258
250
4
261,7
249,3
5,7
CRNI
262
248
7
264
250
7
270
254
8
CRNI
270
260
5
CRNI
270
260
5
SMEĐI
290
276,7
7
CRVENI
292
280
6
SMEĐI
292
280
6
CRNI
294
280
7
CRVENI
294
280
7
296
280
8
CRVENI
305
291
7
307
290
8,5
PLAVI
307
290
8,5
CRNI
310
300
5
CRNI
336
319
8,5
CRNI
337
323
7
340
326
7
340
326
7
CRVENI
340
326
7
CRNI
355
344
5
358,8
351,2
3,8
400
386
7
CRNI
408
394
7
CRVENI
428
420
4
CRNI
465
5
VPC: Na upit