Industrodijelovi

Kübler procesni displej

6.565.010.309

Analogni ulazi: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,  

-10 ... + 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Izlazi: Analogni;

2 x relejni (max 250 V, 5 A)

Napajanje 10 - 30V DC

VPC: 2.105,96 kn

Displeji
Industrodijelovi Senzori Pneumatika Upravljanja Enkoderi Brojači Displeji Hidraulika Elektro oprema Releji Sklopke Uređaji i sklopovi Dijelovi O - prsteni Semerinzi Vijci Vijci - Inox Termometri Oprema Transport Kontakt
Kübler LED timer
6.523.012.3A0
Rezolucija 1 ms
Mjeri: sek., Min., Sati
10...30 V DC
VPC: 796,32 kn
Kübler digitalni displej s analognim ulazima
6.529.012.300
Ulazi: 0..20 mA, 4..20 mA
0..10 V, 2..10 V
Napajanje: 10...30 V DC
VPC: 1250,00 kn